Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - Sáng T7

Ứng dụng với Coromant Capto lý tưởng cho máy tiện và phay

31/10/2012
Ứng dụng với Coromant Capto lý tưởng cho máy tiện và phay

Vừa qua Sandvik Coromant đã giới thiệu dải máy Coromant Capto® mới lý tưởng cho cả hai loại ứng dụng tiện và phay.

1p

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: