Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - Sáng T7

Ứng dụng công nghệ ISF gia công mẫu chi tiết phức tạp

31/10/2012
Ứng dụng công nghệ ISF gia công mẫu chi tiết phức tạp

Mới đây nhóm nghiên cứu Phan Đình Tuấn, Nguyễn Thiên Bình, Lê Khánh Điền, Phạm Hoàng Phương, Đại học quốc gia TP.HCM, đã trình bày một quy trình ứng dụng công nghệ biến dạng cục bộ liên tục (ISF) để tạo hình các sản phẩm dạng tấm với mục đích tạo mẫu nhanh hoặc sản xuất đơn chiếc.

5p

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: