Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - Sáng T7

Tối ưu tuổi thọ của vòng bi

11/09/2012
Tối ưu tuổi thọ của vòng bi

Lý thuyết về một vòng bi vĩnh cửu chỉ có được khi vận hành ở điều kiện lý tưởng và khi mà tải tác động không vượt quá giới hạn chịu đựng của kim loại, tuổi thọ vòng bi sẽ không bị giới hạn bởi độ mỏi của kim loại, và trong thực tế, có thể vượt quá tuổi thọ của máy móc. Nhưng trong các điều kiện vận hành thực tế, với các điều kiện khác nhau thì tuổi thọ của vòng bi cũng bị ảnh hưởng khác nhau.

vongbi

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: