Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - Sáng T7

Thuốc tăng trưởng cho ngành cơ khí

22/10/2012
Thuốc tăng trưởng cho ngành cơ khí

Năng lực có thể đảm đương tới 60- 70% khối lượng sản xuất thiết bị cơ khí, nhưng hiệu quả kinh tế thu về lại chẳng là bao, các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam đang tìm cách hòa giải thân phận “nhà gia công giá rẻ”.

h1

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: