Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - Sáng T7

Sản xuất khuôn mẫu có độ khó cao

12/08/2008
Sản xuất khuôn mẫu có độ khó cao

Theo tài liệu Bộ Công Thương cung cấp trong năm 2012, Hà Nội bắt đầu triển khai hình thành hệ thống trên 30 doanh nghiệp chuyên doanh chế tạo khuôn mẫu cho nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau với doanh thu hàng năm trên 500 tỷ đồng.

12

 

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: