Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - Sáng T7

Sản phẩm GF AgieCharmilles máy cắt dây EDM

25/09/2012
Sản phẩm GF AgieCharmilles máy cắt dây EDM

GF AgieCharmilles đã mở rộng dải sản phẩm máy cắt dây EDM với việc ra mắt 3 model mới Cut 200, Cut 300 và Cut 400, thay thế cho dòng sản phẩm Cleancut trước đây.

 
 

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: