Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - Sáng T7

Những tiêu chuẩn dành cho máy công cụ

27/02/2014
Những tiêu chuẩn dành cho máy công cụ

tieu chuan may cong cu

Cũng giống như các máy tính PC, ổ đĩa và máy in giao tiếp với nhau thông qua giao thức mạng Internet (Internet Protocol); các máy công cụ hoàn toàn có thể phát triển việc giao tiếp theo phương thức này.

Trong hơn 1 năm qua, Hiệp hội công nghệ sản xuất (AMT) tại Mỹ đã bắt đầu dự án MTConnect : xây dựng các tiêu chuẩn giao tiếp để trao đổi các vấn đề sản xuất tại các nhà máy trên toàn thế giới

 

 

 

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: