Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - Sáng T7

Nên cân nhắc việc ra đời tập đoàn cơ khí

31/10/2012
Nên cân nhắc việc ra đời tập đoàn cơ khí

Theo các chuyên gia, Nhà nước không đầu tư thích đáng xây dựng chuyên ngành cơ khí chế tạo phát triển để đủ hội nhập kinh tế quốc tế thì ngành này sẽ mất thị trường, người Việt Nam lại đi làm thuê và không thể xây dựng được đất nước CNH, HĐH.Với vai trò quan trọng của ngành công nghiệp cơ khí, ngày 26/12/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 186, về việc, phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới 2020 đưa nước ta thành một nước công nghiệp.

3p

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: