Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - Sáng T7

Liquidmetal là gì?

12/08/2008
Liquidmetal là gì?

Khi mà nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng cao, các hãng sản xuất phải liên tục thay đổi để đáp ứng nhu cầu đó. Tưởng chừng như việc sử dụng vật liệu kim loại (nhôm, thép) trên điện thoại di động và máy tính xách tay đã là giới hạn nhưng các nhà sản xuất đã đi một bước xa hơn bằng cách sử dụng Liquidmetal.


Liquidmetal

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: