Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - Sáng T7

Hợp tác trong phát triển công nghiệp phụ trợ

11/09/2012
Hợp tác trong phát triển công nghiệp phụ trợ

 Vừa qua tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp với Văn phòng JETRO (Nhật Bản) tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Diễn đàn ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam lần 3.

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: