Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - Sáng T7

GUHRING lớp phủ dành cho dụng cụ

11/09/2012
GUHRING lớp phủ dành cho dụng cụ

Dụng cụ cắt và các chi tiết vật liệu nền khác đã được hưởng lợi lớn từ sự tiến bộ khoa học kỹ thuật trong những thập kỷ gần đây. Công nghệ lớp phủ mỏng khi được áp dụng đúng cách sẽ tăng tuổi bền của dụng cụ và thay đổi một phần đặc điểm và chức năng của dụng cụ

Guhring - Nhà sản xuất hàng đầu thế giới về dụng cụ cắt ( Ảnh: Guhring.co.jp)

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: