Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - Sáng T7

Giảm chi phí gia công khoan với CoroDrill 870

12/08/2008
Giảm chi phí gia công khoan với CoroDrill 870
(Ảnh : http://www.sandvik.coromant.com)

Sắp tới vào ngày 01/3/2012 Sandvik Coromant sẽ cho ra mắt bộ sản phẩm mới - dao khoan thay đầu CoroDrill 870. Đây là dòng sản phẩm cho các ứng dụng gia công khoan lỗ trung gian, trong phạm vi dung sai  IT9–IT10

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: