Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - Sáng T7

“Dịch vụ” và “Công nghiệp”: Chọn hướng đi nào?

12/08/2008
“Dịch vụ” và “Công nghiệp”: Chọn hướng đi nào?
 
Tự do hóa thương mại dịch vụ sẽ có lợi hơn nhiều so với kêu gào đòi hỗ trợ cho các ngành công nghiệp. Người hùng trong cuốn tiểu thuyết “Mục sư Mỹ” của Philip Roth là ông chủ một công ty sản xuất găng tay. Seymour “Swede” Levov tiếc nhớ những kỹ năng đã mất đi khi ông chuyển công đoạn sản xuất ra nước ngoài: nghệ thuật cắt may, những đường may khó nơi ngón tay.

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: