Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - Sáng T7

Công nghệ siêu âm ứng dụng cho kiểm tra bôi trơn

11/10/2012
Công nghệ siêu âm ứng dụng cho kiểm tra bôi trơn

Công nghệ siêu âm dành cho bôi trơn:

 

 Hàng trăm triệu đô la được các tổ chức chi ra mỗi năm để theo dõi tình trạng các thiết bị sử dụng cho dây chuyền sản xuất. Bảo trì ngăn ngừa (PM) ngày càng được chấp nhận rộng rãi giúp ngăn ngừa các ngừng trệ sản xuất không đúng lúc và kéo dài vòng đời sử dụng của các ổ bi và bánh răng so với mong đợi.

a4

 

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: